Diensten

In de huidige markt concentreren de diensten van STYBB zich hoofdzakelijk op de volgende aandachtsgebieden:

- Het (mede) ontwerpen en realiseren van administratieve informatiesystemen
- Zowel transactionele als beslissingsondersteunende toepassingen (Business Intelligence)
- Alle aspecten van Oracle technologie

De werkzaamheden die daarin vervuld kunnen worden zijn de volgende:

  • Ontwerpen of beoordelen van software architectuur;
  • Informatieanalyse, data modellering en database ontwerp;
  • Performanceonderzoek en –verbetering;
  • Technische projectleiding;
  • Data Warehouse ontwerp, bouw en beheer
  • SQL en PL/SQL programmering;
  • Coaching van ontwikkelaars;
  • Kwaliteitsborging
  • Testen.

Zie voor meer gedetailleerde informatie: cv.toinetuerlings.nl.

De dienstverlening van STYBB wordt in goed overleg volledig afgestemd op de behoeften van de opdrachtgever. De meest voorkomende constructies zijn als volgt te typeren:

Analyse, ontwerp en realisatie
SBrede en diepgaande ICT-kennis en projectervaring gedurende een aaneengesloten periode inzetten op, bij voorkeur, kritieke pad in projecten.

Onderzoek en advies
Een, liefst helder gedefinieerd, probleem of vraagstuk wordt aan een gedegen onderzoek onderworpen en afgerond met een goed gedocumenteerd en beargumenteerd advies.

Guerilla-aanpak
Een acuut probleem wordt in zo kort mogelijke tijd opgelost.

[Home] [Diensten] [Contact] [STYBB?]